โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  คว้ารางวัล “The Most Supported Team”การแข่งขันทักษะวิชาการ The Future Civil Engineers academic contest | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”การแข่งขันทักษะวิชาการ The Future Civil Engineers academic contest

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”ในการแข่งขันทักษะวิชาการ "The Future Civil Engineers  academic contest" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี "The 60th Anniversary of HCMUTE" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ประเทศเวียดนาม

               นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย นายภูวดล เก่งความดี นายชัยณรงค์ เจื้อยแจ้ว และนายพัชรเมธ ศรีพันธุ์เนตร โดยมีอาจารย์ธนา น้อยเรือน เป็นผู้ควบคุมทีม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการทักษะวิชาการ ในหัวข้อ “Smart Building Design” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 16 ทีม เป็น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเวียดนาม และ การแข่งขันครั้งนี้ มทร.ล้านนา สามารถเข้ารอบ6 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัล “The Most Supported Team” มาครอง ได้

       มทร.ล้านนา ประสานความสัมพันธ์และสร้างร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่งของประเทศเวียดนามมาอย่างยาวนาน โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ทักษะ วิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา