โลโก้เว็บไซต์ สาขาครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรเตรียมช่างอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรเตรียมช่างอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม - 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดอบรมหลักสูตรเตรียมช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรม ครูช่างอุตสาหกรรม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จำนวน 40 คน โดยมีหลักสูตรการอบรม 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ

   ในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม เช่น หลักการเขียนแบบ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมและบริการเครื่องยนต์เล็ก การเชื่อมโลหะ การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงและสามมิติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบบอาชีพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในการเรียนต่อสายวิชาชีพที่ตนเองมีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 


 

ภาพ/ข่าว ; อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา