โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าเริ่มกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เชิญชวนผู้สนใจเข้าเริ่มกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เชิญชวนผู้สนใจเข้าเริ่มกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

พบกับกิจกรรมรูปแบบ Onsite

 • นิทรรศการ/บูธนำเสนอผลงาน โครงการและศูนย์เรียนรู้ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  อาทิ
  • โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)
  • โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  • โครงการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการคลินิกเทคโนโลยี
  • โครงการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • โครงการวารสารรับใช้สังคม หนังสือองค์ความรู้
  • ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา
  • ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิค
  • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  • ศูนย์ซ่อมบำรุงวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร/เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง
    
 • เวทีนำเสนอผลงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) 5 ตำบล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • เวทีนำเสนอผลงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
   
 • กิจกรรม Workshop ฝึกอบรม
  อาทิ
  • กิจกรรมการผึกอบรมเขียนสีใต้เคลือบบนแก้วเซรามิค  
  • กิจกรรมการผึกอบรมการใช้เครื่องมือ วิธีการวัดไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น
  • กิจกรรมการผึกอบรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
  • กิจกรรมการผึกอบรมทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม  

 

   รายละเอียดโครงการ [ คลิกที่นี่ ]


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา