โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดงาน 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน จัดงาน 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดงาน "90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “เดินตามศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพเกษตรไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง”

          โดย นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆ :
- การแสดงชุด "90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง"
- เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
- การประกวดการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ (ประเภทประชาชนทั่วไป)
- การประกวดการเต้น Cover Dance (ระดับมัธยมศึกษา)
- รับชม/รับฟังวงดนตรี บรรเลงและขับกล่อมบทเพลงโดย มทร.38ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา