โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 1289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา