โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


        เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก นำโดยรองคณบดี อ.แมน ฟักทอง เข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้คำแนะนำตลอดจนวิธีการใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ อีกทั้งเป็นการขยายผลการศึกษา การพัฒนาของทางมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก


 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา