โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม..โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม..โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ : และคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้บุคลากรเดินทางมาราชการในโครงการฯ
- มทร.ล้านนา (เขตพื้นที่)...คลิกที่นี่
- มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)...คลิกที่นี่


กำหนดการอบรมทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Adobe Certified Profession (ACP)
- หลักสูตร Adobe Photoshop CC 2021
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565 
รายละเอียดการอบรมและทดสอบ : คลิกที่นี่

- หลักสูตร Adobe Illustrator CC 2021
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565
รายละเอียดการอบรมและทดสอบ : คลิกที่นี่

- หลักสูตร Adobe Premiere Pro CC 2021
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2565
รายละเอียดการอบรมและทดสอบ : คลิกที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
โทรศัพท์ 08-0135-5020 นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา