โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 พฤษภาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1732 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     


          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจดบันทึกคู่มือปฏิบัติการสอนร่วมถึงส่วนต่างๆที่สำคัญไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับชั้นปี 5 ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 ณ ห้อง 746/2 ชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 


ภาพ-ข่าว โดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา