โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกวดราคาการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนประมาณ 17,000 คน โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการประกันภัย โดยมีสำนักงานหรือสำนักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้)ผู้สนใจติดต่อขอยื่นราคาได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1360 

 

 รายละเอียด TOR ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา.คลิก..pdf  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา