โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM)  : Adobe Certified Professional (ACP) มาตรฐานสำหรับนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM) : Adobe Certified Professional (ACP) มาตรฐานสำหรับนักออกแบบกราฟิกดีไซน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 3465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(รอบคัดเลือก MOCK EXAM) : คลิกที่นี่ /ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางการทดสอบ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM)


- เชียงใหม่ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
- ลำปาง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 15-505 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ลำปาง
- ตาก วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ARC 404 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ตาก
- น่าน วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ABL 301 ห้อง ABL301 อาคารเรียนฯ เกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน
- พิษณุโลก วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 1462 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
- เชียงราย วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 503 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

วิธีการทดสอบ
ลักษณะของโจทย์ข้อสอบ
-  ภาคทฤษฎี (Multiple Choice, Multiple Choose) , การจำลองสถานการณ์  เป็นภาษาอังกฤษ
- ภาคปฏิบัติ โจทย์ข้อสอบ เป็นภาษาไทย

( หมายเหตุ :
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการสอบ Adobe Certified Professional (ACP) และหากผ่านการสอบจะได้รับ Adobe Certified

- ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี
RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตัวเอง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้ารับการทดสอบ)
-
ชื่อประกาศนียบัตรการรับรองของชุดโปรแกรม Adobe เปลี่ยนจาก Adobe Certified Associate (ACA) เป็น Adobe Certified Professional (ACP) ตามมาตรฐานการรับรองสากล 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบรอบคัดเลือก : วันที่ 1 มิถุนายน 2565
(เพื่อเข้าร่วมการอบรมและทดสอบวัดความรู้ 
Adobe Certified Professional (ACP))

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
โทรศัพท์ 08-0135-5020 นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา