โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2565 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา