โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 17 ก.พ. 2565 ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 17 ก.พ. 2565 ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 ก.พ. 2565 ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อ.จารุนันท์ เมธะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และ อ.ขนิษฐา สุวรรณประชา หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ล้านนา น่าน ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน
          โดยประธานในที่ประชุม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทยและหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมทั้งคณะทำงานจากองค์กรการศึกษาต่างๆ ได้หารือร่วมกับนายกสมาคมเหล่ากาชาดน่าน ถึงแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว : ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ @Kitjanat Tangjitnusorn
เพิ่มเติม : การประชุมการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา