โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย “โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา...ครบรอบปีที่ ๑๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คลิปวิดีโอ : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย “โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา...ครบรอบปีที่ ๑๗

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 7467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา