โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการห้องประชุม 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน  ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการห้องประชุม 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา