โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 โดย ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ จำนวนผู้เข้าชม 6658 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ metaverse  [การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต] และ digital identity [การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล] รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ digital identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ metaverse ตลอดจนการพัฒนาและการใช้งาน NFT พร้อมยูทิลิตี้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานที่ การยืนยันตัวตน หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ไม่รวมกับ NFT art งบประมาณโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการสามเดือน รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา