โลโก้เว็บไซต์ แจ้งแนวทางปฏิบัติการเข้ามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งแรก และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่2/2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แจ้งแนวทางปฏิบัติการเข้ามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งแรก และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่2/2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤศจิกายน 2564 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งแนวทางปฏิบัติการเข้ามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งแรก และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1.ลงทะเบียน Save Phitsanulok http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk

2.แบบฟอร์มบันทึก Time Line (นักศึกษาต้องทำทุกคน) https://webs.rmutl.ac.th/.../10/20211026090456_53233.pdf

3.แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโควิด-19 และแบบบันทึก Time Line https://webs.rmutl.ac.th/.../10/20211026090549_63018.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา