โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเทียบโอนตำแหน่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเทียบโอนตำแหน่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 สิงหาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งคำสั่งเทียบโอนตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศประชาสัมพันธ์นี้ (คลิก! ดูประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา