โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มี.ค. 64  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มี.ค. 64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 มี.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมแดง  เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา
          โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี , ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษา

เพิ่มเติม  มทร.ล้านนา น่าน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มี.ค. 64ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา