โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีมอบ Face Shield  แก่บุคลากร มทร.ล้านนา ป้องกันโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อธิการบดีมอบ Face Shield แก่บุคลากร มทร.ล้านนา ป้องกันโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3672 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนาแสดงความห่วงใยบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยได้ มอบหน้ากากพลาสติกหรือเฟซชิลด์( Face Shield) อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งผลิตโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ให้แก่ อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงรายและตัวแทนจาก มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันและนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยต่อไป


คลังรูปภาพ : 23-6-63 มอบ Face Shield


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา