โลโก้เว็บไซต์ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มิถุนายน 2563 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 2311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงทะเบียนออนไลน์ เวลา 12.00 น - 12.50

รับชมถ่ายทอดสด Live Event  เวลา 13.00 น - เป็นต้น

(กรุณาเข้ามาตามวันเวลา จะลงทะเบียนตามคณะ )

 

     

 

 

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา