โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 7818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ในวัน และเวลาราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)        

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 
ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และทางเว็บไซด์ https://cttc.rmutl.ac.th เวลา 14.00 น. และกำหนดวันเข้ารับการเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี  14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา13.30 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และทางเว็บไซด์ https://cttc.rmutl.ac.th

รายละเอียดตามประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนดังแนบ

1. ประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี

2. ใบสมัครงาน


คำค้น : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในวัน และเวลาราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และทางเว็บไซด์ https://cttc.rmutl.ac.th เวลา ๑๔.๐๐ น. และกำหนดวันเข้ารับ การเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และทางเว็บไซด์ https://cttc.rmutl.ac.th รายละเอียดตามประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนดังแนบ 1. ประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี 2. ใบสมัครงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา