โลโก้เว็บไซต์  ราชมงคลล้านนาปรับตัวสู้วิกฤติ COVID -19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนาปรับตัวสู้วิกฤติ COVID -19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 เมษายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 11917 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร. ล้านนาออกมาตรการป้องกันและการเยียวยาและดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสังคมชุมชน (RMUTL CARE) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา