โลโก้เว็บไซต์ ประกาศที่1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศที่1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา