โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการและช่องทางการรับซิมอินเทอร์เน็ต : มทร.ล้านนา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562 ( มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กำหนดการและช่องทางการรับซิมอินเทอร์เน็ต : มทร.ล้านนา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562 ( มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ )

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 กำหนดการและช่องทางการรับซิมอินเทอร์เน็ต : มทร.ล้านนา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562 ( มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ )

➖➖➖➖➖➖➖➖

กำหนดการรับซิมอินเทอร์เน็ต : 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
➖➖➖➖➖➖➖➖

ช่องทางการติดต่อรับซิมอินเทอร์เน็ต : https://arit.rmutl.ac.th/

➖➖➖➖➖➖➖➖
ราชมงคลล้านนา ปรับตัว สู้วิกฤต COVID-19
มาตรการช่วยเหลือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ออนไลน์
➖➖➖➖➖➖➖➖

*** หมายเหตุ : นักศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจ เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์ ก่อนลงทะเบียนฯ ***

➖➖➖➖➖➖➖➖
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่....
 https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/
Line : @AritRmutl
https://arit.rmutl.ac.th

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา