โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : แนะนำบริการ ระบบลงทะเบียนสำหรับเมืองอัจฉริยะ (E-Regis) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สวส.มทร.ล้านนา : แนะนำบริการ ระบบลงทะเบียนสำหรับเมืองอัจฉริยะ (E-Regis)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระบบลงทะเบียนสำหรับเมืองอัจฉริยะ (E-Regis and Smart Registration of Rmutl) ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการลงทะเบียนแบบ Digital Service เพื่อตอบสนองโครงการ Smart City และ เตรียมความพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ โดยนำระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น เข้ามาเป็นเครื่องมือในด้านข้อมูล การลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริการ ของภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล โดยระบบจัดเก็บการลงทะเบียนฯลฯ สามารถบริการลงทะเบียนแบบออนไลน์ และมีความสามารถในการลงทะเบียนดังนี้

  1. ลงทะเบียนแบบ Barcode คือ โดยการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา
  2. ลงทะเบียนแบบ QR Code คือ การใช้แอปพลิเคชัน SIS RMUTL
  3. ลงทะเบียนแบบ Smart Card คือ การลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สร้างกิจกรรมที่ต้องมีการลงทะเบียนได้ไม่จำกัด

เข้าใช้บริการที่นี่ : https://e-regis.rmutl.ac.th

ศูนย์รวมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  : https://portal.rmutl.ac.th

** พบปัญหาการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะ **
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ : 05-3921-444 ต่อ 1626
Faceebook Fanpage : https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา