โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ (EndNote X9)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ (EndNote X9)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย
    ใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ (EndNote X9)
    

    EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรม ทั้งการอ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม EndNote สามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac โดย EndNote X9 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา และนักวิจัย แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน  https://download.rmutl.ac.th/
คู่มือการใช้งานโปรแกรม  คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ ทองซัง กลุ่มงานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา