โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย นายสุรัสวดี บุญสนอง จำนวนผู้เข้าชม 2974 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ขอเชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรม

“Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University

โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

(งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

****************************

                  โดยภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เยี่ยมชมกิจกรรมโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกแตงเทศ (เมล่อน) และฟาร์ม Organic Community แข่งขันประกวดของคาวพื้นบ้านของหวานพื้นเมือง การประกวดไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว การแข่งขันทักษะขับแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ถอยหลังของชาวบ้านกร่าง และการแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคนิคศึกษา และอาชีวศึกษา  โดยมีรายการแข่งขันดังนี้

1)      การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   

2)      การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3)      การแข่งขันทักษะเรียกชื่อสัตว์น้ำ

4)      การแข่งขันไก่อบฟาง

5)      การประกวดโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์

6)      การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

7)      การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้

8)      การแข่งขันจับปลา

9)      การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10)  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว

11)  การแข่งขันการเรียกชื่อพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

12)  การแข่งขันทักษะกรอกถุงเพาะชำ

13)  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    **ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  เอกสารงานเปิดรั้ว 2559 **ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา