โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมโครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3954 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมภาครัฐ  ซึ่งดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมลงนาม 17 สถาบัน และโอกาสนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาโครงการ หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเสร็จ ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเชียงใหม่มรดกโลกโดยคณะทำงาน ทั้งนี้ อาจารย์ อิศรา กันแตง อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ร่วมเสวนาร่วมกับคณะทำงาน และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลินแก่ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และผู้เข้าร่วม

ขอบคุณ ข้อมูล /ภาพ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา