โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาการจัดการ ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563   ดร.กาญจนา ทวินันท์  พร้อมด้วย  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี และนักศึกษา บธ.บ 3.6 และ บธ.บ 3.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ เปิดประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง เพื่อจะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป  

          โดยการศึกษางาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล  ณ โรงงานอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงาน อันดับหนึ่งด้านเครื่องดื่มชาเขียวต้นตำรับ ของประเทศ โดย อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่  นั้นถูกออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด Greenovation ในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดผนวกจิตสำนึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในการดำเนินธุรกิจ

          จากนั้น  เดินทางศึกษาดูงาน ต่อที่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจรที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยการเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใส่ใจคุณภาพเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แก้วแบบครบวงจร

 

         

ขอบคุณภาพจาก ดร.กาญจนา ทวินันท์ 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา