โลโก้เว็บไซต์ เอกสารการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เอกสารการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

เอกสารดาว์โหลด  ประกอบไปด้วย

1. กำหนดการวัน เวลา สถานที่การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

2.ใบสมัคร

3.รายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร-พิษณุโลก

4.กรรมการประสานงานในการคัดเลือกหัวหน้าสาขา

Related image

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา