โลโก้เว็บไซต์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุม “2020 TVET-CAMPUS Forum ในกลุ่มความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียวใต้จัดโดย KOREATECH | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุม “2020 TVET-CAMPUS Forum ในกลุ่มความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียวใต้จัดโดย KOREATECH

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มกราคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วมการประชุม “2020 TVET-CAMPUS Forum” ที่ Courtyard by Marriott Seoul Times Square ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย Korea University of Technology and Education (KOREATECH) ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 8 ประเทศ 12 สถาบัน โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การนำเสนอนโยบายและการพัฒนาด้าน Global TVET ของ 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ และไทย การประชุมคณะกรรมการสามัญของ TVET-CAMPUS และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย KOREATECH

           ในการประชุมครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้เสนอตัวเป็นศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านระบบ Automation and Robotics และเสนอโครงการผลิต Global TVET Teacher Trainer เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมไทยและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

 

ขอบคุณ ข้อมูลจาก  ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา