โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนากลุ่มหัวกะทินวัตกรรมจากงานวิจัยสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดสัมมนากลุ่มหัวกะทินวัตกรรมจากงานวิจัยสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3941 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสัมมนากลุ่มหัวกะทิ เรื่องพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลจากการวิจัยพัฒนาโดยกลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้รับทราบถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอัดประจุแบตเตอรรี่ยานยนไฟฟ้าแบบไร้สาย ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอันใกล้ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า แทนยานยนต์เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

   การสัมมนาดังกล่าวมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน คณะทำงานโครงการพัฒนาสถานีอัดประจำแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟ้ฟ้าแบบไร้สายเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม 305 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียตริจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสัมมนาดังกล่าวด้วย

   สำหรับเทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย ที่กลุ่มพลังงานสะอาด ทำการวิจัยและพัฒนาเป็นการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องต่อสายไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีจุดสัมผัสทางไฟฟ้า  ปัจจุบัน เทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายมีความก้าวหน้ามากในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี และเยอรมัน เป็นต้น
แต่สำหรับในประเทศไทย  ยังมีการพัฒนาในระดับเริ่มต้น โดยที่ผ่านมามีการวิจัยส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายในระดับร้อยวัตต์ หรือส่งกำลังไฟฟ้าได้ในระยะไม่กี่เซนติเมตร

  ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถสอบถามได้ที่ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-218618 หรือ +66 53218 618ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา