โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ได้คัดเลือกเป็น Best Practice ในการรณรงค์การห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้คัดเลือกเป็น Best Practice ในการรณรงค์การห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานเด่นของหน่วยงาน(มทร.ล้านนา พิษณุโลก) ที่เป็น Best Practice วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อการขยายผลและพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกรมควบคุมโรคโดยศูนย์กฎหมาย กำหนดจะขึ้น ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร

ปภาดา  พลอยอิ่ม - รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา