โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Applied Science & Technology Source | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Applied Science & Technology Source

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 3956 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Applied Science & Technology Source   ฐานข้อมูลที่พัฒนาจากดัชนีที่มีชื่อเสียงของ H.W. Wilson ประกอบกับจุดแข็งของ EBSCOhost ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มชั้นนำ สำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย   ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน  ใช้งานร่วมกับ Academic Search Ultimate ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีวารสารฉบับเต็มเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 900 รายการ มีวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ในปัจจุบันกว่า 830 รายการ
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2563

URL สำหรับการเข้าใช้งานตรง >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=aci

Shorten URL >>  https://bit.ly/2Dsm4h6

QR Code >> 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา