โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Environment Complete | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Environment Complete

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 3915 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  • Environment Complete ฐานข้อมูลครอบคลุมสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  ฐานข้อมูลฉบับเต็มครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร ระบบนิเวศนิเวศวิทยา พลังงานและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอบทความฉบับเต็มและบรรณานุกรมของวารสาร หนังสือและตำรา ถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสำหรับนักศึกษาและนักวิชาการด้านสาขาสิ่งแวดล้อม
    สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2563
     URL สำหรับการเข้าใช้งานตรง >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=eih

            Shorten URL >> https://bit.ly/34wFA7W

QR Code >> 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา