โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทความการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2020)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เชิญชวนส่งบทความการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2020)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2558 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเสนอในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2020)” หัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2020 and Future”

บทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในงานประชุมนานาชาติจะได้ตีพิมพ์ลงใน Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) ซึ่งมี Impact Factor 5.36 ใน Index Copernicus Journal Master List และอยู่ในฐานข้อมูลของดัชนีการอ้างอิงไทย “Thai Citation Index (TCI)” และดัชนีการอ้างอิงของอาเซียน “ASEAN Citation Index (ACI)”

งานประชุมนานาชาติจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ลงทะเบียนส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม ได้ที่ http://www.2019.elearningap.com/Registration.html (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-2878-5054-55 หรือ http://www.elearningap.com/ , http://www.2019.elearningap.com/

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา