โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา (RMUTL Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา (RMUTL Open House) ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2663 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา (RMUTL Open House) ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

--------------------------------------------------------------
กำหนดการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์
เวลา 09.30-16.00 น. ชมนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์)

การแข่งขันทักษะของนักเรียน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

เอกสารดาวน์โหลด

1. ใบสมัคร รายละเอียดการแข่งขันทุกรายการ 

   การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การเรียกชื่อสัตว์น้ำ, แข่งขันจับปลา, การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม, การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์, การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

2. แผนที่การแข่งขันและนิทรรศการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา