โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา  ผนึกกำลัง 8 ราชมงคลจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา ผนึกกำลัง 8 ราชมงคลจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ที่มีความสําคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศ ตามนโยบายรัฐสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทมูลนิธิโครงการหลวงในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากมทร. ทั้ง 9 แห่ง

          การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  การนําเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และนักวิจัย นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน 563 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 40 ผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จํานวน 60 ผลงาน การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จํานวน 10 โครงการ ตลอดจนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง นิทรรศการ  Kiyori Project จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่พัฒนาร่วมกับ Tama Art University  และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาของประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง” โดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://drive.google.com/RMUTCON2019/RMUTLออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา