โลโก้เว็บไซต์ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 มีนาคม 2562  เวลา 08.00 น. ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และ คณะผู้บริหาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  ถวายสักการะภายในงานรัฐพิธี  “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า”  และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562  โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี  

           

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่หา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา