โลโก้เว็บไซต์ 28ธ.ค.63วันพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

28ธ.ค.63วันพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563
วันที่  28 ธันวาคม  2563  นางสุทินา พึ่งทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  พนักงานสังกัดกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา