โลโก้เว็บไซต์ สาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์16ก.พ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์16ก.พ.2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาการปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา