โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรุ่นที่ 54  ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบรุ่นที่ 54 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา