โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. และ สถช. ร่วมทำบุญ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง (21 ต.ค. 2559) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. และ สถช. ร่วมทำบุญ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง (21 ต.ค. 2559)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา