โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันฝีมือแรงงาน 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแข่งขันฝีมือแรงงาน 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาเด็กราชมงคลล้านนา คว้า 1 ทอง 1 ทองแดง แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่มาเลเซีย
ทีมนักศึกษามทร.ล้านนาตัวแทนประเทศไทยคว้า 1 เหรียญท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา