โลโก้เว็บไซต์ 8ก.ค.66ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

8ก.ค.66ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม​ 2566​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโล...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา