โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-02-02

ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566  โดย ธนาคารออมสิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทากาศเหนืออำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย นายภฤศพงศ์  เพชรบุล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) โดย ดร.จุราพรรณ พิมูลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต้อนรับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2566 ณ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา