โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-01-04

ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
พุธ 4 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 10 Educational Research and Evaluation) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา