โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-05-30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมสัมมนา (สัญจร) ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาฯ ณ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมสัมมนาการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาคณะสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการเป็นคณะชั้นนำ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในปี พ.ศ.2573 : SAT2030 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...?
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...? 1.นักศึกษา ต้องทำการยืนยันตัวตน / กรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว https://regis.rmutl.ac.th (ระบบทะเบียนกลาง) 2.ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 3.ตรวจสอบข้อมูล RMUTL Account : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา