โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-05-25

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 25 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นั้น           เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และขอบเขตของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอยก... >> อ่านต่อ
เชิญชวนนักวิจัย
พุธ 25 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

#เปิดรับสมัคร หลักสูตร จับประเด็น (สุขภาวะ) ให้เป็นนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 ในราคาพิเศษสุดๆ เพียง 890 บาท กับการเรียน onsite เต็มวัน รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คนเท่านั้น! โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะไขทุกข้อสงสัย ในประเด็น และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือ พร้อมชี้แนะลู่ทางการสร้างสรรค์เป็นนวัตรกรรม ครั้งแรกกับความร่วมมือของ 2 สถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ร่วมกับ สถาบันวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา