โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2020-07-25

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 23 กค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.. ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 10 กลุ่ม ซึ่งเป็นการดำเนินงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา